۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه

دستگیری محمد کلالی،هومر هدایت زاده و امید مرادیان توسط پلیس آلمانمحمد کلالی،هومر هدایت زاده و امید مرادیان،( پناهجویان مبارزی که از سازماندهندگان پرتست مارش تا برلین و اعضای کمیته هماهنگی مبارزات پناهجویان هستند و از ماه مارس ۲۰۱۲ و آغاز این جنبش تا به امروز در مبارزه به سر میبرند

ساعت ۱ ظهر امروز شنبه ۰۲/۰۲/۲۰۱۳ در مسیر آمدن به برلین از بایرن و پیوستن به دیگر اعضا کمیته جهت سازماندهی برنامه جدید مبارزات دس
تگیر و در بازداشت پلیس رو به شهر بایدن در حال حرکت هستند.اطلاع رسانی کنید. و از آنها حمایت کنید

هر ۳ این رفقای مبارز ما دارای چندین پرونده پلیسی‌ در طول این چند ماه مبارزه بی‌امان با دولت آلمان هستند.

محمد کلالی به دلیل شکستن عامدانه در تور آنتی رزیدنت فلیشت در ماه اگوست و قبل از پرتست مارش به عنوان یکی‌ از سازماندهندگان اصلی‌ این حرکت حکم ۱سال زندان دارد.


کمیته هماهنگی‌ مبارزات پناهجویان

پای نوشت : ضمنا لازم به توضیح است که خوشبختانه دیشب رفقا آزاد شده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر