۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

توضیح جمعی‌ ازمخالفین سیاسی رژیم و کنشگران شرکت کننده در آکسیون سفارت برلین


نظر به اینکه طی‌ ۲ روز گذشته مطالب مختلف و متناقضی نسبت به اقدام انجام شده از سوی جمعی از کنشگران سیاسی ضّد رژیم فاشیستی،اسلامی ایران مبنی بر اینکه این آکسیون سیاسی توسط اعضا سازمان مجاهدین خلق و یا عناصر وابسته به اسرائیل انجام شده لازم است که نظر رسمی‌ افراد عمل کننده در این آکسیون به نظر عموم برسد:

ما جمعی‌ از کنشگران و مخالفین سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مشکلات به وجود آماده برایمان مجبور به ترک ایران شدیم؛ در خارج از ایران نیز به جای اینکه راه عافیت طلبی و گوشه‌ نیشینی و مشاهده سرکوب ها، اعدام ها، زندانیان سیاسی،و قتلهای زیر شکنجه را ببینیم و به جای اقدام به عملی‌ مستقیم به محکوم کردن بدون تحرک این جنایات رژیم ایران بنشینیم ،در شرایط حاضر و پس از بیش از یک ماه که از اعتصاب غذا نسرین ستوده می‌گذرد و خطر مرگ تهدیدش می‌کند، و در مقابل نیروهای سیاسی، در فضای مجازی به اشتراک گذاشتن عکس او اقدام میکنند و مجامع حقوق بشری نیز فقط بلد هستند محکوم بکنند، لازم دیدیم که در عکس عمل به قتل فعالین سیاسی در زندان و زیر شکنجه،و در حمایت آشکار و همبستگی‌ پراتیک با اعتصاب غذا نسرین ستوده همچنین، مطالبه آزادی هرچه سریع تر زندانیان سیاسی این آکسیون را عملیاتی‌ کنیم تا در داخل ایران نیز مردم بداند که نیروهای هستند که غیر از پشت فیس بوک نشستن انجام دادن را نیز بلد هستند.

در همین جا اعلام می‌کنیم ما گروهی از کنشگران سیاسی هستیم که هیچ وابستگی به سازمان مجاهدین خلق و رژیم اسرائیل نداریم.


محمد کلالی


آرش دوست حسین


28.11.2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر